Barn o deras öppenhet

Alla barn föds med ett öppet sinne - sen är det upp till var och en om man vill tro på detta eller inte... Men det är min tro. 

Sen formas de utav deras omgivning om det är något de ska fortsätta att tro på eller inte. Det är inte alla barn som vill se, höra eller känna - då stängs de nästan alltid av automatiskt utav andevärlden.  

De barn som pratar om en låtsaskompis ser oftast någon ifrån andevärlden - vilket innebär att det är riktigt för dem. 
Jag tror inte att man ska uppmuntra eller negligera det - men prata om det. Väljer man att uppmuntra det så bör man veta vad man gör och själv kunna hantera det. Men jag tror att det är viktigt att man inte gör för stor sak utav det, utan ser till att hålla det på barnets nivå. 

Ett barn...

Ett barn som kritiseras - lär sig fördöma
Ett barn som får stryk - lär sig att slåss
Ett barn som hånas - lär sig blyghet
Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete
Men...
Ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende
Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod
Ett barn som får beröm - lär sig uppskatta
Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa
Ett barn som känner vänskap - lär sig vänlighet
Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro
Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i världen

Jag tror att man kan splittra ett barn om man negligerar det - de kan känna sig missuppfattade, som lögnare, som, dumma och få känslan att ingen tror på dem. Det kan i förlängningen göra att de inte litar på andra, eller att ingen litar på dem. Därför tror jag att man ska prata med dem - men INTE göra för stor affär utav det. Det är viktigt för barn att  få ha fantasi - få vara barn och ha den tron de har. 

Har man själv tron att det "bara" är livlig fantasi så är det helt okej - men låt barnet få tro att låtsas kompisen finns - dock inte låta det gå över styr. "Kompisen" får inte ta så mycket plats att barnet inte kan, vill eller skaffar sig jordiska vänner, då bör man kontakta ett medium som pratar med barnet. 

Jag är medveten om att de som inte tror på den mediala biten vägrar ta detta till sig - men ibland måste man bortse från sina egna värderingar för att ge ett barn de som de behöver. Alla barn behöver tillit, kärlek och få lov att vara sig själv. 

Även om de är barn så är de människor i liten skala - vilket innebär att de har känslor, åsikter och sin tro på saker och ting. Detta kan förändras under åren - men låt ändå barn få ha sin tro. Dessa saker med låtsas kompis är något som brukar försvinna av sig själv - men kan vara en trygghet för barnet under vissa åldrar. 

Så mitt råd är att oavsett vad du själv tror och tycker - låt barnet få ha sina åsikter - varken uppmuntra eller negligera det utan prata vanligt om det på barnets nivå!

Massa Ljus och Kärlek till er alla // Dobelieve / Katty

 

20 Feb 2013