Lite allmän information om Diplomerad samtalsterapeut

Där finns en hel uppsjö utav samtalsterapeuter, olika utbildningar, kurser och annat. Där finns flera olika utbildningar som avslutas med att man får ett diplom - dvs bevis på att man klarat av utbildningen. Men dessa diplom är olika baserat på vilken utbildning man gått. 

Så i princip kan vem som helst kalla sig samtalsterapeut, coach eller terapeut idag - både med och utan utbildning. Ett diplom är ett bevis på att de gått någon typ av utbildning som handlar om samtalsmetodik och kommunikationssätt, MEN det är INTE samma sak som legitimerad. 
”Auktoriserad”, ”certifierad”, diplomerad” eller ”ackrediterad” terapeut är inte samma sak som legitimerad, där finns (än så länge) inget ställe man kan anmäla dessa på om man upplever sig fel behandlad. 

Vad är terapi?

Den direkta översättningen är behandlingen av hälsoproblem, såväl av somatiska (kroppsliga) som psykiska som psykosociala besvär. 
Där säger det lite sig själv att där finns många olika typer av terapi - men målet med alla är att man ska må bättre, hitta en väg utifrån problemet, lära känna sig själv. 

Varför går man i terapi?

Anledning till att man väljer att gå i terapi kan vara att man behöver prata med någon annan än familjen, eller vännerna. Alla människor behöver någon att prata med ibland - det är inte alltid så lätt att göra detta med personer som befinner sig i ens omgivning.
Det kan vara för:

Men även bara för att ha någon som bollplank och förändra sitt tankemönster. Det är inte alltid man behöver må dåligt för gå till en terapeut - många gör det i förebyggande syfte. Man vill ha någon utomstående att prata av sig med om alla dagliga problem - få feedback om man kunde gjort det annorlunda, diskutera saker som har hänt en tidigare som man känner att man vill bearbeta, akuta problem, tillfälliga problem. 
Det kan vara för att berarbeta olika känslor man har eller får - sorg, svartsjuka, avensjuka, sexualitet, ilska, ledsamhet - eller något annat man känner.

Ibland uppstår där problem mellan personer - jobb, partner, barn -  tonåringar, vänner - då man kan behöva en tredje part som lyssnar och vägleder. Försöker få alla involverade att se varandras känslor, behov och syn på problemet. 

Det är inte alltid att kommunisera som är det bästa - man måste kommunisera på rätt sätt - annars förvärrar man bara situationen. Vid sådana situationer kan det vara bra att gå till en terapeut som hjälper till. 

Men när man ska välja en samtalsterapeut så ska man hitta någon man känner förtroende för, någon som kan och vill lyssna, stötta och vägleda. Då finns där lite saker man kan tänka på...

Vem / Vilken terapi ska man välja?

Där finns som skrivit tidigare en uppsjö av olika alternativ av terapi. Så att välja rätt är inte alltid det lättaste. Där finns terapier som innehåller kreativt skapande som dans, målning eller lera, de tradiotionella samtalen med "vanliga" möten eller via telefon. Där finns terapeuter som jobbar efter olika modeller, eller som jag kommer att jobba sen - med den mediala biten som stöd och hjälp. 
Så där bör man välja någon som jobbar på det sätt som DU känner dig bekväm med, som DU känner att DU tror på och hitta någon DU känner förtroende för. 

Vilket krav kan man ställa? 

Att få veta lite om terapeuten, hur de jobbar, vilken utbildning, hur de lägger upp allt - antal träffar / samtal, vilken ordning, om där kan innefatta "hemuppgifter", kan man nå dem mellan sessionerna - hur i så fall. Även hur länge de jobbat med det - antingen ideelt eller proffesionell. Ja lite kortfattat om deras bakgrund.
(Min personliga åsikt där är att om de inte kan berätta något om sig själv så är det svårt att bygga upp ett förtroende och få tillit till någon - men det innebär inte att de ska berätta om hela sitt liv, eller om sina problem).

Vad kostar det?

Priserna kan variera enormt mycket beroende på om man jobbar inom landstinget el privatist och vilken utbildning men har - om man har någon. Är man terapeuten ansluten till landstinget - då är kostnaden som ett vanligt läkarebesök, likaså om man vänder sig till någon som är läkarutbildad kan denne vara ansluten till försäkringskassan vilket också innebär att besöket kostar som ett läkarbesök. 
Men går man till någon privat så kan det vara nästan precis vad som helst. Jag har försökt få fram priser på olika sätt och fått fram alltifrån 15 kr / min upp till 980 kr för 45 min. 

Vad man sak tänka på att fråga innan!!!

Pris förta gången och längd på den sessionen
Hur mycket kostar varje gång
Hur lång är varje session
Finns där några rabatter - typ 10 kort, 20 kort 
Vad gäller vid avbokning
Kan man avbryta när man vill
Kan man kontakta dem mellan sessionerna
Finns där akut nummer - priset på dessa då

Så att välja vem man vill ha som terapeut kan vara ett projekt för sig *s* Men jag tror mycket på att man ska lyssna på sin magkänsla, ringa och prata med lite olika och se vilken känsla man får. Många erbjuder första sessionen gratis just för att klienter ska få möljlighet att känna efter att det känns rätt. 

För det bästa sättet att nå målet att MÅ BRA är inte baserat på vilken utbildning terapeuten har - utan vilket förtroende klienten har för sin terapeut. 

Jag önskar alla mycket LJUS OCH KÄRLEK // Dobelieve / Katty

4 Mar 2013