Vad och när man bör och inte bör berätta

För mig finns det vissa "regler" om vad man bör säga och inte bör säga - men även när man kan och inte kan... Eller kan är kanske fel ord - för man kan ju i princip alltid säga allt - men där finns vissa tillfällen som man kanske inte ska ge all information. Vissa saker måste ha sin gång. 

Man måste även se till att man ger informationen på rätt sätt - att mottagaren faktiskt förstår vad du menar. Annars finns risk för onödig oro - vilket kan leda till stress - vilket kan leda till massa negativa energier... 

Så att jobba som medium innebär ett visst ansvar enligt mig. Man måste alltid ha i beaktning att hur skickligt ett medium än är - så finns där ingen som kan och vet allt om framtiden!!! Detta innebär att ett medium kan ha fel. En annan sak som ofta missas att informera om är att tid inte finns på andra sidan - och det är andra sidan man får informationen ifrån, oavsett vilket redskap man använder sig utav. 
Men man kan ändå få tidsindikationer om årstid, man kan få en känsla av om det är länge tills det sker eller om det ligger nära i tiden - men ändå så finns inte tiden vilket gör att det är en känsla mediumet får.
Vissa medium ber guiderna/andarna visa på en linjal om ca tid - där en cm kan vara en vecka, en månad el ett år.... men det är ändå mycket osäkert med tiden. Vilket för mig gör att vissa saker bör man tänka på två gånger om man verkligen ska berätta något om tiden.

Jag vet att de flesta som kontaktar ett medium vill veta NÄR - men det kan man aldrig säga exakt. För där kan dyka upp saker som gör att man förskjuter det som mediumet har sagt så det inte inträffar förrän några år senare.  

Jag skulle aldrig informera om ett dödsfall, allvarlig sjukdom varken om klienten eller en klients anhörig, inte heller ett djurs hälsa eller dödsfall. Vilket för mig innbär att man inte bör informera om där dyker upp ett arv - för där indikerar man på en anhörigs bortgång. 

Där finns naturligtvis undantag då man ger delvis information om dessa saker - men generellt bör man inte göra det. 

Likaså när det gäller sjukdomar - de flesta medium är inte utbildade läkare så de kan inte ställa några diagnoser - men de kan känna av smärta och på så sätt uppmana någon att söka läkare. Men det innebär inte att det behöver vara något allvarlig - utan bara att man får kollat upp vad det är och får hjälp. 

En annan sak jag anser att man aldrig ska göra - det är att ge ut information utan att någon bett om detta. 

Där tänker jag framför allt på att om någon av mina vänner berättar något för mig så ska jag inte gå in och säga något om vad jag känner utan att de bett om det. Får jag någon information som kan hjälpa dem att hitta rätt väg - då kan jag fråga dem om de vill att jag ska berätta - annars får jag vara tyst.

Sen anser jag att det är viktigt att man ser till att klienten förstår vad man menar - för det är inte alltid att ett ord har samma betydelse för två personer. 
Visst man kan slå upp ett ords betydelse - men det kan ändå ha en annan betydelse för en enskild individ - vilket gör att man kan skapa oro hos denne person. 

Ett medium jobbar för att hjälpa människor (iaf seriöst medium) inte för skapa oro och olycka, inte heller för att en person ska sluta göra egna val utan som vägledare. Kanske hitta en genväg till lycka och välgång. 

Där finns många grubblare i vår herres hage, sådana som går och tänker, vänder och vrider på det man sagt - därför bör man vara så tydlig så möjligt så att man inte skapar onödig oro eller stress. 

Tyvärr har jag själv råkat ut för medium som gärna sett allt negativt i min tillvaro och sagt saker som jag inte själv anser stämma - eller saker som varit för flera år sen... och det har tryckt ned mig ganska mycket många gånger i mitt liv. De har sagt att jag måste göra vissa saker för att må bra - vilket jag mycket väl kan göra då jag varit i kontakt med dem, men ändå haft en oro för en specifik sak, det anser jag inte heller att man bör göra. 

Med risk för sticka ut hakan kraftfullt nu så finns där ganska många oseriösa inom detta område - många som gärna vill att en klient ska bli beroende av dem, eller hur jag ska uttrycka mig. Att de ger viss information som automatiskt ger fler obesvarade frågor så att man kommer tillbaka.
Kan ge löften om den stora kärleken inom 3 månader mm... o dyker inte kärleken upp så återkommer de flesta klienter för att få vetskap om varför... vilket kan sluta ibland med att klienten inte kan ta ett steg utan att kontakta ett medium.

Detta anser jag inte är rätt - för jag anser att man som medium ska ge genvägar till ett liv där man mår bra men att den enskilde personen alltid har egna val och har egen kontroll över sitt liv.

INGEN annan kan säga vad en annan person ska och inte ska göra eller hur de ska utföra det. 

Så jobbar man som medium så anser jag att man har ett stort ansvar på vad och hur man ska delge informationen man får till sig. Man ska vara lyhörd på hur en klient mår, hur en klient tar saker till sig och hur stark en klient är. Detta för att inte sätta sig i en posission där klienten omedvetet blir beroende av en av olika anlednigar. För tyvärr finns det många som mår dåligt och gärna söker sig till medium för att slippa tänka själv eller ta egna beslut själv - samt att få någon annan att skylla på om det blir fel på något sätt. 

Jag menar absolut inte att alla som söker sig till medium mår dåligt - många gör det för en kul sak - hjälp med vissa saker - hitta saker - andekontakt - få bekräftelse av något de själv känner eller får till sig - eller bara få lite vägledning om de är på rätt eller fel spår. Det innebär inte att man mår dåligt utan bara är lite orolig för något speciellt... 

Jag är medveten om att denna blogg kan skapa irritationer hos vissa - men det är mina egna åsikter och mitt tyckande. Var och en får göra som de vill :)

Massa ljus och kärlek till er alla

19 Mar 2013