Vägledning/Sittning/Samtal

När man bokar en sittning via telefon första gången - OM man inte har något specifikt man vill jag ska titta på - så tittar jag rent allmänt på ert liv, varför ni reagerar, agerar på ett visst sätt i olika situationer, vad som påverkar er och hur ni mår och varför. Där finns tid även för frågor. Läs gärna inlägget "Mitt Upplägg" finns länk på sidan tjänster - där är det mer detaljerat hur jag jobbar första gången. 

Väljer man att anlita mig igen då är det bra om man uppger inom vilka bitar ni vill jag ska titta närmare på. För då går jag inte igenom vad som påverkat ert liv mm som jag gjort i sittning 1. 
När ni bokar tiden får ni gärna informera om det är ngt speciellt ni vill jag fokuserar på när jag mediterar, vill ni "bara" ha en allmän sittning så informerar jag det som era guider anser ni behöver veta. 

Jag vill helst inte att ni ska anlita mig med sittningar mer än max var 6:de månad - detta för att ni får aldrig glömma att ni måste göra era egna val, göra det som känns rätt för dig just i den stunden när du ska fatta ett beslut. 

Det har visat sig att där är många som behöver prata av sig efter en sittning då där ofta dyker upp saker som påverkat en utan att man tänkt på det - då kan man boka in en tid för samtalsterapi. Då jag är medial så "kopplar" jag upp mig även under denna typ av samtal. Denna typ av samtal kan man boka hur ofta som helst - ibland så kanske man behöver man flera samtal och ibland behöver man bara ett. 
Jag tror att alla skulle behöva ha samtal med en terapeut lite då och då för att förebygga stress, bråk, frustrationer och annat dåligt måeende - tror även att man kunnat förhindra en hel del missförstånd. Så hade jag fått råda så skulle man prata av sig minst en ggr/mån med någon som kan hjälpa att se saker ur andra synvinklar och bara lyssna... som garanterar tystnadsplikt. Alla kommer in i svackor och dessa kanske hade blivit kortare, mildare om man fångat upp det i tid. 

Jag besvarar även LÄTTARE frågor via mail, kan dock inte besvara allt därigenom. Eller kan är kanske fel uttryckt - vid större frågor så blir det för mycket att skriva och förklara då viss information man får till sig bör förklaras på något sätt så det inte misstolkas och skadar när tanken är att det ska hjälpa. Här har jag inte heller någon tidsbegränsning...
Tillvägagångssättet är dock att man skickar frågan till mig först så besvarar jag om det är en fråga jag kan besvara via mail eller inte. 

När ni anlitat mig på något sätt så uppskattar jag återkoppling - gärna i min gästbok på hemsidan :)

Ljus och Kärlek till er alla

4 Apr 2019