Blandat

Det diskuteras ofta vad som gäller för olika titlar när det kommer till olika typer av terapi el coachning - här är en liten kortfattat beskrivning - det bör man känna till. VILL dock vara tydlig med att kunskapen kan finnas oavsett - allt handlar om att kunna lyssna, kommunicera och förändra ett "felaktigt" tänk, eller ett sätt som gör att du mår dåligt

Vem gör vad och vad gäller?

Legitimerad psykologLegitimerad psykolog är en skyddad titel, men enbart psykolog, eller variationer av psykolog, är det inte. Legitimerade psykologer har en sexårig högskoleutbild­ ning i psykologi, inkluderat ett års tjänstgöring under handledning av erfaren psykolog. en legitimerad psykolog står under Socialstyrelsens tillsyn och kan bli av med sin legitimation om han/hon missköter sig. Har lagstadgad tystnadsplikt.

Legitimerad psykoterapeut: Läkare, pyskologer, sjuksköterskor och socionomer kan vidareutbilda sig inom psykoterapi och bli legitimerade psykoterapeuter. de ska kunna ange vilken grundutbildning de har. en legitimerad psykoterapeut står under Socialstyrelsens tillsyn och kan bli av med sin legitimation om han/hon missköter sig. Har lagstadgad tystnadsplikt.

Psykiater: Läkare som är specialist inom psykiatri. får till skillnad från de andra skriva ut medicin till sina patienter.

Coach: ingen skyddad titel; vem som helst får kalla sig coach. det finns flera olika certifieringar och diplomeringar, några av dem mer seriösa än andra. det finns ingen myndighet som har tillsyn över vare sig coacherna eller dem som utbildar coacherna. Har inte lagstadgad tystnadsplikt.

Terapeut: Samtalsterapeut och KBT-terapeut – ingen av dessa titlar är skyddade. vem som helst kan även dela ut diplomeringar och certifieringar. Står inte under någon myndighets tillsyn. Har inte lagstadgad tystnadsplikt.

Kurator: Tjänstebefattning. vem som helst kan jobba som kurator. en kurator är oftast socionom eller beteendevetare i grunden.


Kommer att lägga in "dagens änglakort" här - dock inte varje dag - men lite då och då :) Jag kommer att dra det helt random - inte tänka på någon speciell utan be änglarna om hjälp för dra "rätt" kort för dagen :) 

8/4 2019

Idag drog jag KRISTALLER. Du får stöd av energin från krisaller i din nuvarande situation.

Så här står det i boken:
Det här kortet tar upp två olika betydelser av ordet kristall. En av dem, eller båda, kanske passar in på dig. Du kommer att veta viket när du märker hur du reagerar på texten du läser här.
För det första representerar det här kortet kristaller frrån mineralriket. Dessa kraftfulla varelser sänder ut, omvandlar och förstäker energier. Till exempel kan den klara bergskristallen öka din andliga klarhet, den svarta obsidianen är ett effektivt skydd, den rosa rosenkvartsen öppnar ditt hjärta för kärlek och den purpurfärgade ametisten höjer dina andliga vibrationer. Det här kortet föreslår att du jobbar med kristallernas energi på det sätt du känner dig vägledd till ensam, med hjälp av en kristallterapteut eller genom att utföra kristallhealing på andra.
Den andra betydelsen syftar på människor som har "kristallina" egenskaper själva - det vill säga att de är tystlåtna och känsliga kanaler för helande engergi De flesta kristallmänniskor är små barn, så de här kortet kan också betyda att du är förälder till eller arbetar med ett kristallbarn. Du kan också ha kristallegenskaper själv - i synnerhet om du är en lugn person som talar lågt och älskar naturen.

Övning: 
Gå till en butik som säljer stenar och kristaller och centrera dig själv med hjälp av en bön. Gå runt i stillhet och notera vilka stenar du dras till visuellt och med olika förnimmelser. Håll handen över varje kristall och observera om deras energi påverkar dig. Om en särskild sten fångar din uppmärksamhet ber du den i tanken att ge dig ett budskap och att sända ren helande energi till dig.

3/4 2019

Idag drog jag LYSSNA TILL DINA INTUITIVA KÄNSLOR. Din kropp tar emot sanna budskap från det gudomliga.

Så här står det i boken:
Dina änglar vill att du ska veta att du alltid tar emot gudomliga budskap även om du inte lägger märke till dem. Dessa meddelanden kommer huvudsakligen genom dina fysiska och emetionella sinnen, för din kropp är extremt känslig för subtila energier. Ibland kanske du inte förstår dina känslor men de har alltid en sann, bakomliggande visdom. 
Du har fått det här kortet för att du har ställt en fråga som din kropp redan svarat på genom fysiska och emotionella känslor. Ny uppmanas du att lita på dina känslor och omedelbart handla i enlighet med dem. Be änglarna att skydda och vägleda dig så gör de det genom dina intuitiva förnimmelser.
När du tolkar kort åt andra eller helar någon är det omöjligt att vara avstängd från änglarnas vägledning. Du tänker och känner hela tiden och dessa är änglarnas två huvudsakliga kanaler för att ge dig budskap till dina klienter. Tala om för dina klienter vad du tänker och känner under sessionen, för dessa budskap är avsedda att förmedlas. 

Övning:
Känn efter om du har några spänningar i kroppen. 
De är tecken på att dina muskler reagerar på dina, eller andras, tankar och känslor. Blunda och föreställ dig att du samtalar med en spänd muskelgrupp i din kropp. 
Fråga musklerna varför de är spända. Lyssna till svaret som kommer i form av en tanke, känsla eller kanske till och med ord eller syner. Din kropp kommer att tala om för dig hur den reagerar på ditt jobb, dina relationer, dina vänner och andra områden i livet. Lita på kroppens sanna visdom. 

20/3 2019 

Idag drog jag DU ÄR EN KRAFTFULL LJUSARBETARE. Det är tryggt för dig att vara kraftfull. Din andliga kraft för med sig stora välsignelser när du kärleksfullt tjänar det gudomliga.

Så här står det i boken:
Det här kortet kommer till dig därför att änglarna vill hjälpa dig att känna dig bekväm med din andliga kraft. Du är extremt kraftfull, eftersom du, liksom alla andra, föddes som den kraftfulla skaparens avbild. När din avsikt är att ge helande eller göra en korttolkning, så flödar gudomlig kraft genom dig.
Det är tryggt för dig att känna och kanalisera denna kraft, eftersom den inte är personlig eller har någon egoistisk drivkraft. När du har för avsikt att använda gudomlig kraft i kärlekens tjänst så upplever du harmoni i allt du gör. Ju mer bekväm du är med din andlig kraft, desto starkare och jämnare flödar den genom dig. 

Övning:
Om du är spänd i magmusklerna betyder det att det pågår en maktkamp inom dig. Antingen känner du att någon försöker kontrollera dig eller så är du osäker på hur du ska använda din kraft. Nästa gång du känner av den här spänningen kan du säga:
" Ärkeängel Mikael, hjälp mig att inta min gudomliga kraft med älskvärdhet och tacksamhet"
Märk hur dina magmuskler slappnar av som svar på denna åkallan, och hur situationen mildras och förändras så att den gagnar alla.

7/2 2019

Idag drog jag TVILLINGSJÄL igen - jag drog det 2015 med - Svaret på din fråga har att göra med ett kärleksförhållande som har andlig grund. 

Så här står det i boken:
Du drog det här kortet därför att din tvillingsjälv är involverad i svaret på din fråga. En tvillingsjäl är en kärlekspartner som kommer från din själsgrupp. Det betyder att han/hon är "den rätte" ut ett själsfrändesperspektiv. 
Tvillingsjälar inkarnerar ofta tillsammans under sitt sista jordeliv, då reinkarnationscyklen är fullgjord och all karma har balanserats. Innan dess inkarnerar dock tvillingsjälar normalt inte samtidigt. Istället erbjuder de sig att fungera som varandras andliga guideer. Det kan alltså vara så att din tvillingsjäl vägleder dig från andra sidan och hjälper dig på alla områden i livet, inklusive kärlek till en själsfrände. 

ÖVNING
:
Skriv ett brev till din tvillingsjäls skyddsänglar. Inled brevet med "Kära änglar som skyddar min tvillingsjäl", och uttryck senda alla dina känslor tankar och frågor om ditt kärleksliv. Avsluta brevet med att be dessa änglar förbereda dig för att träffa din tvillingsjäl el själsfrände och arrangera detta möte. Du kommer att känna igen din tvillingsjäl eller själsfrände omedelbart och du kommer inte att hysa några tvivel i hjärta el sinne när du står öga mot öga med honom/henne. 

28/1 2019 

Idag drog jag VEGETERIAN / VEGAN. Färska frukter och grönsaker ger dig en kick av livskraft och högfrekvent energi som höjer din andliga vibrationsfrekvens.

Så här står det i boken:
Det är mycket troligt att dina skyddsänglar har gett dig ett budskap via din intution. De har bett dig att hedra din kropp och din andliga väg genom att bara äta och dricka sådant som har en hög vibration. Det betyder att det du äter och dricker ska vara ekologiskt odlat och fritt från tillsatser och konserveringsmedel. Attraktionslagen vägleder dig att konsumera sådans som speglar din andliga väg.
Änglarna kan relgera din aptit och ditt sug så att denna dietförändring känns behaglig och naturlig (se övningen nedan). Om du ber änglarna om assistans så kan de också hjälpa dig att få råd med den ökade kostnad som det kan innebära att köpa ekologisk mat. 
När du äter mera frukt, grönsaker och nötter kommer du att uppleva en större andlig klarhet och en större känslighet för energier. Se till att du kallar på änglarna så att du får skydd om känsligheten blir för stark. Änglarna kommer att vägleda dig till mildare situationer och relationer så att du kan njuta av att vara mera öppen energimässigt.

Övning:
Sitt eller ligg någonstans där du får vara ostörd och säg...
"Ärkeängel Rafael, kom till mig nu. Jag ber dig att reglera min aptit och mitt sug så att jag blir helt fokuserad på ekologisk och hälsosam mat och dryck. Jag är villig att släppa taget om alla bindningar jag har till ohälsosamma substanser och jag ser fram emot att ta väl hand om min sunda kropp. Vägled mig med mina kostval så att de är rena, har en hög vibration och är fyllda med kraften från gudomlig livsenergi. 

Årets första Änglakort 5/1 2019

Idag drog jag SJUNG OCH DANSA. Uttryck dig själv och väck upp dina andliga sinnen genom musikens och rörelsernas magiska kraft. 

Så här står det i boken:
Änglarna skickar det här kortet till dig för att de ser att du behöver uttrycka dig kreativt och balansera arbete och lek. Att sjunga och dansa är kraftfulla sätt att öppna sina kreativa kanaler och känna sig fri att uttrycka sig själv helt och fullt. Du kommer att upptäcka dolda talanger och stärka ditt självförtroende genom dessa aktiviteter. Du kommer också att uppnå en bättre förståelse av gudomligheten inom dig, eftersom musik är din själs sätt att uttrycka sig i den fysiska världen. Många kvinnor upptäcker sin inre gudinna genom konstnärliga danser såsom magdans eller hula-huladans.

Övning:
Hitta ett rum där du inte blir avbruten. Vrid ned ljuset och sätt på din favoritmusik. Rör dig till musiken precis hur du vill. Låt din kropp styra dansen utan att planera eller tänka på dina rörelser. Sjung med i sången och njut av att uttrycka dig helt fritt i dans. 

19/5 2018

Idag drog jag BASCHAKRAT. Välj att bara tänka positiva tankar om ditt hem, din karriär och din ekonomi, eftersom dina ord bestämmer resultatet.

Så här står det i boken:
Detta kort pekar på att du är fokuserad på dina materiella behov såsom att önska mer pengar. Det är viktigt att du bara använder positiva ord och fraser för att beskriva din nuvarande situation. Affirmera dina önskningar som om de redan vore verkliga. Undvik oro eller någon diskussion som kastar in dig i en offerroll.
Bashakrat, som även kallas rotchakrat, är beläget längst ned på din ryggrad och är det energicentrum som styr vad du känner inför dina materiella behov. Du kan öppna ditt gudomliga flöde för att manifestera. Detta gör du genom att andas in och föreställa dig hur du sänder helande ljus till ryggradens slut. Se och känn ett stort klot av rubinrött ljus som glöder inom dig där. 
Varje bekymmer är som en bön som drar till sig det du oroar dig för. Lägg därför märke till bekymren och ersätt dem med böner och affirmationer. Kalla på änglarna för att stärka din tro och din tillit, vilka är två magiska ingredienser i medveten manifestation. 

Övning:
Sätt dig på en tyst plats och låt sinne och kropp komma till ro. Andas djupt in och ut medan du föreställer dig det du önskar som om det redan vore verklighet. Föreställ dig till exempel att du är fullständigt ekonomisk trygg. Håll kvar den bilden och låt kroppen slappna av. Framkalla en känsla av att visionen redan är verklighet. Känn tacksamhetens värme i ditt hjärta, känslan i din mage och den avslappning i kroppen som uppkommer när du litar på att denna vision manifestrerar sig just nu

5/5 2018

Idag drog jag GUDSASK. Skriv ned dina bekymmer, rädslor eller önskningar på en lapp som du lägger i en särskild ask, en "gudsask". Detta är ett sätt att släppa taget och låta det gudomliga hjälpa dig. 

Så här står det i boken:
Änglarna vill befria dig från din orosbörda genom att ge dig en fysisk konkret metod för att släppa din oro till universum. Att skriva ned dina böner, bekymmer eller önskemål om gudomigt ingripande är ett effektivt sätt att samarbeta med Gud och änglarna. Du kan skriva kort eller långt, resultatet blir detsamma. Det viktigaste är att du skriver från hjärtat och sedan symboliskt "ger" lappen till universum. Du kan bränna lappen (vilket släpper det fritt), lägga den i frysen (vilket hindrar situationen från att utvecklas vidare), gräva ner den (vilket befrämjar känslomässigt helande) eller lägga lappen i en gudsask.

Övning:
Gudsaksar är ett gammalt erkänt redskap för att få frid och svar på sina böner. Om du inte redan har en låda som du använder som gudsask är det dags att köpa, tillverka eller utforma en nu.
Välj en dekorativ låda som framkallar en känsla av något mystiskt eller majestätiskt. Du kanske exempelvis tilltalas av en ask som är djupt purpurfärgad eller en som är dekorerad med kristaller. Be dina änglar att vägleda dig till en underbar gudsask och följ sedan vägledningen för att hitta eller göra en låda som passar dig. Placera gudsasken någonstans där den är väl synlig och lättillgänglig. 

14/8 2017

Idag drog jag Gudinna. Uttryck din gudomliga feminina energi och ta till dig dess magiska kvaliteter, intution och omsorg.

Så här står det i bokaen:
Det här kortet talar om ett behov av helig kvinnlig energi som bär med sig gåvor som intution, omsorg och konstnärligt uttryck. De kanske har ägnat för mycket tid åt tänkearbete eller arbete som saknar kreativt innehåll. Om det stämmer, så är det här kortet en signal om att låta din kropp danska och att uttrycka dina inutiativa, kretativa och vårdande sidor.
Du vägleds också att kalla på välvilliga kvinnliga gudar för att få hjälp med din situation du har frågat om. Du kan kalla på Lakshimi, hinduismens älskade överflödiggudinna; Brigit, helandets och modets gudinna hos kelterna; Maria, Jesu moder, det katolska helgonet som vägleder våra barn; Atena, grekernas vägledningsgudinna; den egyptiska gudinnan Isis, som hjälper kvinnor balansera hem och familj eller någon av de andra tusentals tillförlitliga heliga gudinnorna.

Övning
Inom varje kvinna finns gudinnans tre delar, den unga flickan (det inre barnet, ibland renhjätat, ibland äventyrligt och vågat), modern (omsorg) och matriarken (läraren). Män har motsvarande inre kvaliteter i form av pojken, fadern och patriarken. Det är viktigt att få uttrycka var och en av dessa tre sidor varje dag för att balasera lekfullhet, jobb och relationer. Om du ägnar tid varje dag åt att uttrycka alla dessa tre egenskaper så komer du at märka att du får mycket mer energi och känner dig mer balanserad- 

21/1 2017

Idag drog jag Om Du Blir Nervös, Fokusera På Att Tjäna. Lägg all din kraft och uppmärksamhet på att besvara frågan: "Hur kan jag förbättra världen?", så kommer attraktionslagen automatiskt att tillgodose dina behov. 

Så här står det i boken:
Du drog det här kortet för att andligt tjänande, antingen som helare eller som lärare, är ditt kall. Tanken på att utföra anligt arbete offentligt kan göra dig nervös, men bekymra dig inte - den oron säger ingenting om hur redo du är att tjäna. Det är bara egot som kämpar för att få kontroll genom rädsla. Motgiftet är att fokusera på ditt högre jags uppdrag som är att kärleksfullt tjäna det gudomliga.
Varje klient eller person i publiken är ett med dig och skaparen. Ni båda delar av samma kärlek och samma ande. Ditt andliga arbete handlar om att komma i kontakt med denna enda stora kraft i universum. Så medan egot vill koncentrera sig på jag-frågor som "kommer jag att klara det här?" eller "tänk om de inte tycker om mig?" så är ditt högre jag fullständigt fokuserat på kärleksfullt tjänande. 
Ditt högre jag är till 100% andligt och har direkt kontakt med den gudomliga helande energin. Vill du jobba med utgångspunkt i det högre jaget ska du fokusera på att välsigna andra istället för att imponera på dem Börja varje session eller kurs med att öppna ditt hjärta för att älska alla inblandade och ställ frågan: Hur kan jag tjäna? Detta gör du för att ge ditt högre jag kommandot. 

Övning:
Sitt i stillhet och se för dig hur du helar någon, kanaliserar, håller en kurs, skriver en bok eller gör något annat med andlig grund. Föreställ dig att de som är där, som klienter eller publik, leende tar emot det du erbjuder. Se hur ditt hjärta öppnas för dessa människor som flödar över av tacksamhet för att du ger med sådan glädje. Se hur alla dina materiella behov tillgodoses med lätthet, för du vet att när du fokuserar på att ge, så ger universum automatiskt tillbaka till dig. 

3/3 2016

Idag drog jag Tredje Ögats Chakra. Det är tryggt för dig att se kärleksenergi i alla dess former, såsom änglar, auror och syner. 

Så här står det i boken:
Det här kortet kommer till dig som svar på dina frågor om din framtid. Du har syner om dig själv och du undrar om de är verkliga eller bara inbillining. Änglarna försäkrar dig att det är riktiga insikter du får och de vill uppmuntra dina andliga gåvor. Du är naturligt klärvojant och det styrs från ett energicenter mitt emellan dina fysiska ögon som kallas tredje ögat.
Ånglarna skickar klärvojanta meddelande till dig som du uppfattar för ditt inre öga som former, färger, mentala filmer, drömmar och så vidare. Du kan också få meddelanden via din fysiska syn såsom återkommande talsekvenser (111, 444 ect.) ljussken och saker som förflyttar sig, eller genom tecken och symboler som fjädrar, regnbågar, moln och mynt. 
Änglarna vill hjälpa dig att väcka upp ditt tredje öga helt och förstå dina andliga syner. De vägleder dig att lägga märke till och lita på allt du ser för din inre syn och med dina fysiska ögon.

Övning:
Sitt i stillhet och säg:
"Ärkeängel Rafael och klärvojansens änglar, kom till mig och omge mitt huvud med er helande energi. Rensa bort gamla rädsloenergier, entileter och andra blockeringar eller intrång ur mitt tredje öga"
Ta djupa andetag medan änglarna utför sin "andliga kirurgi" för att justera din andliga syn. För dagbok över dina syner och be änglarna om hjälp att tolka dem.

3/9 2015

Idag drog jag Visualisera framgång. Se dig själv lyckas i den här situationen och tro på att det ska gå bra.

Så här står det i boken:
Änglarna vill stärka ditt självförtroende och befria dig från den oro du känner i den här situationen. En del av processen innebär att hålla fast vid positiva visioner för egen del och för de andra som är inblandande i situationen. När du förväntar dig det bästa lockar du fram det bästa hos dig och andra. 
Situationen du frågar om är beroende av din tro på, och en övertygad vision om, ett framgångsrkt resultat. Lyckligtvis kan änglarna hjälpa dig att hålla fast vid en hög och klar vision om framgång. Bara be dem om den hjälpen så är det ordnat. 

Övning:
Det är lättast att föreställa sig framgåg om du har ett fokus. Med det menas något att fästa blicken på, som fungerar som en tom målarduk på vilken du kan måla upp en vision. Ett underbart fokus kan vara lågan på ett vitt sterarinljus.
Fäst blicken på ett tänt ljus vitt ljus och slappna av. Föreställ dig att du befinner dig i situationen ifråga och klarar av det fantastiskt bra. Se hur alla inblandade ler och är glada och tlllfredsställda. Tillåt dig själv att känna dig trygg och lugn i mage och i hela kroppen och sinnet. Alla funderingar på hur denna positiva utgång ska kunna komma til. l stånd kan du överlämna till Gud och änglarna. "Hur" tas om hand av Guds oändliga visdom och omsorg.

7/6 2015

Idag drog jag Tidigare Liv - Den här situationen har sin grun i ett av dina tidigare liv. Be änglarna att hjälpa dig att minnas, släppa, lära och läka från dina tidigare erfarenheter.

Så här står det i boken:
Du har dragit det här kortet därför att du har erfarenheter och känslor från tidigare liv som påverkar situationen du frågar om. Du bär med dig välförtjänt visdom från detta tidigare liv; tillåt den att vägleda dig i den nuvarande situationen genom att lita på dina aningar och din magkänsla. De intuitiva impulserna härstammar från den kunskap du tillägnat dig i ett tidigare liv - lita på den!
Människor från detta tidigare liv ger sig tillkänna för dig under det här livet, däribland familjemedlemmar och en själsfrände. Du har karmiska band till alla dessa människor. Dessa relationer kan ha varit smärtsamma i det förflutna, men nu har du en möjlighet att balansera detta karma och bryta reinkarnationscykeln om du vill.

Övning:
Ärkeängel Raziel (vars namn betyder "Guds hemligheter") är den ängel som hjälper dig att förstå, ta till dig och läka dina minnen från tidigare liv. Uppsök en tyst plats och säg, högt eller tyst:
"Ärkeängel Raziel, kom till mig. Hjälp mig att förstå (beskriv din siutation eller fråga) geom att vägleda och hela mig när jag går igenom mina forna minnen och relationer. Jag ber dig att hjälpa mig att balansera all karma med alla inblandade i den här situationen, i alla tidsriktningar. Kära Raziel, hjälp mig att upptäcka, läka och släppa all gammal begraven smärta. Nu och för alltid. Tack"
Om din kropp skälver när du säger detta så tyder det på att du lyckas släppa gammal undertryckt smärta. Om du har minnesfragment från tidigare liv så skriv ned dem så att du kan utforska dem vidare tillsammans med en regressionsterapeut eller genom att lyssna på en vägledd meditation på ed. 

 

1/4 2015

Idag drog jag Kurser och Föredrag - Det är din del av din andliga väg att tala inför folk och gå på föreläsningar. Var öppen för att lära och undervisa.

Så här står det i boken:
Änglarna har skickat intuitiva meddelanden till dig om att du ska gå på föredrag, kurser och seminarier och också hålla dem själv. Nu har de skickat detta orakelkort till dig för att du ska förstå att det verkligen är änglarnas röster du hör om det är ämnet. Om du har drömt om att hålla en kurs eller ett föredraag så kommer änglarna att vägleda dig i processen. Ge dem alla dina tankar, frågor och bekymmer och lyssna på deras svar, som kommer till dig i form av idéer eller känslor. Änglarna kommer att leda dig till rätt plats, rätt ämne och rätt åhörare. Allt du behöver göra är att följa deras vägledning. Du vägleds också till att gå på kurser för att utvecklas vidare på din andliga väg. Delta i lektioner som du känner dig dragen till och be ärkeängel Rafael att han stödjer allt i denna strävan. Det kan handla om kursavgifter, transporter, boende, barnvakt, att få ledigt från jobbet och gå vidare. 
Vägen till att ge och ta emot genom kursverksamhet ligger öppen för dig. Njut av det!

Övning:
Föreställ dig att du håller en kurs för en grupp leende människor som uppskattar det du gör. Känn hur du självsäkert tar emot gudomlig information som du förmedlar tilll åhörarna. Bygg vidare på visionen genom att se och känna flera positiva detaljer. När du känner att du fått med allt säger du:
"Tack, universum, för de underbara upplevelser jag får när jag håller kurser för människor som får välsignelser genom de lärdomar som kommer genom mig" 

4/3 2015

Idag drog jag KAPA BANDEN - Be ärkeängel Mikael att befria dig från destruktiva mönster och ta bort gamla rädlobindningar som härrör från tidigare förhållanden

Så här står det i boken:
Du drog det här kortet därför att situationen du frågar om påverkas av negativitet som har med en gammal relation att göra. Lyckligtvis är denna giftiga energi lätt övervunnen med ärkeängel Mikaels hjälp. Han är en kraftfull ängel som befriar dig från rädslans verkningar.
Närhelst du och din partner upplever rädsla i ert förhållande går det som ett band, liknande ett ihåligt koppel mellan er. Du kan ha band (de flesta människor har det) som binder dig till andra - föräldrar, syskon, partners, människor du har hjälpt (såsom studenter eller klienter) och alla som du har haft en viktig relation till. Band är ingenting att vara rädd för eller skämmas över. De behöver bara kapas, eftersom de kan tömma dig på energi och vara orsaken till fysiska sjukdomar.

Övning:
Tänk på en fråga eller en situation som du vill ha hjälp med. Säg sedan, tyst eller högt:
"Ärkeängel Mikael, kom till mig nu. Hjälp mig att kapa de band av rädsla som har blockerat mig eller tömt mig på energi i det förflutna. Nu är jag villig att ersätta smärtan med frid."
Om du tänker på en särskild person i den här processen kan du be Mikael att han hjälper dig att släppa rädslan i den relationen. Du kommer att känna din kropp skälva när banden kapas, ett efter ett. Var inte orolig, kärleksband kan du inte klippa av. Upprepa den här processen när du känner dig tömd eller blockerad, för om rädslan återvänder till relationen kan banden växa ut igen.

20/2 2015

Idag drog jag SLÄPP TAGET - Samarbeta med ärkeängel Mikael för att släppa taget om sådan som inte längre tjänar dig eller ditt syfte.

Så här står det i boken:
Ärkeängel Mikael sänder dig det här kortet som svar på dina frågor rörande ditt gudomliga livssyfte. Kanske är det så att du anar vad det handlar om, men att tanken på att gå vidare med det skrämmer dig. Kanske känner du dig hindrad från att förstå ditt livssyfte. Dessa bekymmer har påkallat Mikaels assistans och det budskap han kommer med genom det här kortet.
Ditt högre jag har ditt livssyfte helt klart för sig och är redo att gå den vägen. Ditt högre jag står också i direktkontakt med det universella flöde av stöd som finns tillgängligt för dig och din uppgift. Mikael kommer att hjälpa dig att släppa taget om allt som kan stå ivägen för dig, såsom egobaserade bekymmer eller sysselsättningar, föratt du ska kunna uppnå ditt naturliga tillstånd.

Övning:
Ta två eller flera pappersark och en penna. Om du vill kan du genomföra denna övning på datorn genom att öppna ett nytt ordbehandlingsdokument.
Ta några djupa andetag och låt kroppen, slappna av. Skriv sendan längst upp på papperet:
"Ärkeängel Mikael, vad behöver jag släppa taget om för att helt och fullt följa min väg och tjäna mitt syfte?"
Skriv ned allt som dyker upp i huvudet. Det kan vara tankar, känslor syner eller ord. Pennan vill kanske till och med verkar skriva av sig sjlv, vilket är helt ofarligt och normalt när man får kontakt med Mikaels kärleksfulla energi. Skriv ned allting som du får till dig, även om du inte förstår vad det betyder. Ta sedan papperet, eller skriv ut det om du skrivit via datorn, och förstör det på ett rituellt sätt genom att bränna det, sänka ned det i vatten eller gräva ned det. Medan du gör det säger du:
"Nu släpper jag fullständigt taget om allt som inte tjänar mitt högre syfte" 

17/2 2015

Idag drog jag STÄDA BORT RÄDSLA - Kalla på ärkeänglarna Mikael och Rafael för att lyfta bort rädslobaserad energi från dig, den här situatioen och alla inblandande. 

Så här står det i boken:
Du valde det här kortet därför att du eller någon som står dig nära har tagit på sig rädsloenergier. De kan ha skapat sig själva ur dina egna onda aningar eller så kan de ha kommit från rädda människor som du har träffat. 
När du känner dig trött eller har varit utsatt för missbruk (kanske tillbringat tid på en pub eller i en bar), ta dig tid att rensa bort kvarvarande energier. Du kan göra det var som helst och när som helst, även om andra människor är närvarande. Du kan också göra den här "dammsugningen" åt andra människor - tillsammans med någon eller på distans ( se bara till att ha tillåtelse först, verbalt el andligt).

Övning
För att dammsuga sig själv eller någon annan säger du:

"Ärkeänglar Mikael och Rafael, kom till mig tillsammans med era barmhärtighetsänglar och ta med er er andliga dammsugare. Stoppa ned dammsugarslangen genom kronchakrat och ta bort allt giftigt eller rädslobaserad energi eller entitetsenergi". 
Se och känn hur dammsugarslangen gör helt rent inne i kroppen (inkl inre organ, muskler och ben) från hjässan till tårna. Darringarna och andra fysiska fenomen är en normal och positiv del av processen och ett tecken på att den fungerar. Fortsätt tills kroppen har stillat sig och säg sedan.

" Tack Mikael och Rafael för detta helande. Fyll nu min kropp med ert diamantklara vita ljus för att hela och skydda mig". 

9/2 2015 

Idag drog jag TVILLINGSJÄL - Svaret på din fråga har att göra med ett kärleksförhållande som har andlig grund. 

Så här står det i boken:
Du drog det här kortet därför att din tvillingsjälv är involverad i svaret på din fråga. En tvillingsjäl är en kärlekspartner som kommer från din själsgrupp. Det betyder att han/hon är "den rätte" ut ett själsfrändesperspektiv. 
Tvillingsjälar inkarnerar ofta tillsammans under sitt sista jordeliv, då reinkarnationscyklen är fullgjord och all karma har balanserats. Innan dess inkarnerar dock tvillingsjälar normalt inte samtidigt. Istället erbjuder de sig att fungera som varandras andliga guideer. Det kan alltså vara så att din tvillingsjäl vägleder dig från andra sidan och hjälper dig på alla områden i livet, inklusive kärlek till en själsfrände. 

ÖVNING
:
Skriv ett brev till din tvillingsjäls skyddsänglar. Inled brevet med "Kära änglar som skyddar min tvillingsjäl", och uttryck senda alla dina känslor tankar och frågor om ditt kärleksliv. Avsluta brevet med att be dessa änglar förbereda dig för att träffa din tvillingsjäl el själsfrände och arrangera detta möte. Du kommer att känna igen din tvillingsjäl eller själsfrände omedelbart och du kommer inte att hysa några tvivel i hjärta el sinne när du står öga mot öga med honom/henne. 

 

 

 

Vill ni prenumerera på mitt oregelbunda nyhetstbrev - fyll i er mailadress i rutan nedan - skickas ut mycket oregelbundet

Vill du komma i kontakt med mig snabbt och lätt - fyll i kontaktformuläret nedan :) 
(vill ni ha svar så glöm inte att fylla i er mailadress)


(Lämna tom)