Ärkeänglar - 3 av dem

Vad är ärkeänglar, vilka är de?

Ärkeänglar är de som är lite närmare Gud själv än övriga änglar. Ordet ärke - betyder den högste, störste, främste och väldigaste...
De finns omnämnda i flera olika religioner kristendomen, judendomen, islam, zoroatrism (världen äldsta monoteistiska religion).
Beroende på vilken religion man tittar på så är antalet ärkeänglar alltifrån 3-7 stycken. 

Det som ingår alltid är Mikael, Gabriel och Rafael - de övriga som finns med och som man hör talas om är Uriel, Selafiel, Jegudiel, Barakiel och Jeremiel. Därutöver finns en som omtalas som en fallen ärkeängel och det är Satan, går under namnet Lucifer el Samael. 

Deras uppgift är att sända budskap till mänskligheten och Gud, sk medlare... De hjälper dem de anser behöver deras hjälp - man kan be direkt till dem, men de kan även dyka upp självmant - vilket då är och blir starkare hjälp. 

Ärkeängel Mikael

                                                         

Mikael är den ängeln som står Gud närmast. Hans namn betyder han som är lik Gud. Han är beskyddaren nr 1 och skyddar Jungfru Maria och ser till att Lucifer håller sig borta. Han kämpar mot det onda, hjälper till att lösa konflikter, kapar banden till dina rädslor, ger dig mod och styrka. Du kan be honom om hjälp för att undgå dina mardrömmar och mycket mer. Han hjälper även till med tekniska eller mekaniska problem som ex problem med bil eller datorn. 
Mikaels färg är Blå. I astrologin är han söndagens ängel. 

Ärkeängel Gabriel

                                     

Det är ärkeängel nr 2. Hans namn betyder Gud är min styrka. Han står för renhet och harmoni, han är hjälparen för dig att finna din egen sanning, din inre ledstjärna och din andliga sida. Han hjälper en att komma finna harmoni i alla ens relationer - både med andra och med sig själv. Stärker din andliga sida och frigör dina rädslor mot andra och dig själv. 
Gabriels färg är Vit. I astrologin är han måndagens ängel

Ärkeängel Rafael

                                                    

Han är den tredje av de ärkeänglar som finns omnämnda i alla religioner. Hans namn betyder Han som Gud helade. Han står för healing och hjälper till att få dig att må bra. Det är läkekonstens ängel. Han ökar din inspiration, vision och dina insikter, han är även den ängel som healar djur. Rafael förmedlar även kunskap och lärdom.
Rafaels färg är Grön. I astrologin är han ondagens ängel 

De övriga änglarna skriver jag om vid ett annat tillfälle... 

Jag önskar alla massa ljus och kärlek // Dobelieve / Katty

13 Mar 2013